Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas

Gegužė 5 d. vyko nuotolinis Šilalės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas. Pagal mokyklų bendruomenių reikmes, pedagogų turimą patirtį, ugdymo poreikius ir interesus, susitikimo metu buvo diskutuojamos idėjos dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Taip pat, siekiant mokyklų tarpkoleginio bendravimo, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė siūlė dalyvauti edukacinėje išvykoje, bei užsiminė apie planuojamą rengti kasmetinę konferenciją.

Siekiant sėkmingo metodinių būrelių veiklų koordinavimo, tarnybos metodininkė, kartu su pavaduotoja, metodinių būrelių pirmininkams priminė apie metodinės veiklos tvarką bei diskutavo dėl metodinių būrelių tolimesnio darbo. Buvo siūlomi keli variantai: kontaktinis, nuotolinis, mišrus.