„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Spalio 29 d.

10.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyba

Seminaras (6 akad. val.)  

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus, dokumentuojant ir sisteminant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius.

REGISTRACIJA http://shop.pokyciuvaldymas.lt/silale

Mokamas

65,00 €

Dalyviai –

darbuotojai vykdantys viešuosius pirkimus