Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. silsviet@takas.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2014 m. rugsėjo 12 d.
  Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“. Dalyviai - pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/skyrių vedėjai atsakingi už ugdymo planą, kuruojantys metodinę veiklą. Daugiau informacijos Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mdienos/2014-10/pavaduotojai.php
 • 2014 m. rugsėjo 4 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2014 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Veikla-Planavimo dokumentai.
 • 2014 m. rugsėjo 4 d.
  Šalies mokyklos gali dalyvauti Mokyklų pažangos projektų 2014 metų konkurse, pateikdamos inovatyvias ugdymo tobulinimo idėjas iki spalio 15 d. Konkurso nuostatai ir paraiška pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.smm.lt/uploads/documents/aaaa.pdf
 • 2014 m. birželio 23 d.
  2014 m. birželio 5 d. baigtas įgyvendinti projektas (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-018) pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Projekto išlaidų suma - 176 303,00 Lt. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis.
  Projekto lėšomis buvo renovuotas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastatas, apšiltinant išorės sienas, antro aukšto perdangą.
  Tarnybos pastato apšiltinimo darbus atliko UAB „Šilalės statyba“.

  Ona Dabulskienė,
  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė
 • 2014 m. birželio 20 d.
  Birželio 19 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi kolegos iš Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro.  Andragogai domėjosi Šilalės rajono švietimo aktualijomis, suaugusiųjų mokymu, kvalifikacijos tobulinimu, Trečiojo amžiaus universiteto veikla, edukacinėmis galimybėmis Šilalės krašte, aplankydami Dionizo Poškos Baublius – pirmąjį senienų muziejų Lietuvoje, Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčią. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė pristatė rajono lankytinas vietas, žymius žmones, jų pasiekimus bei pateikė informacijos apie krašto tradicijas, šventes bei kitus kultūrinius renginius.