Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2017 m. balandžio 19 d.
  Balandžio 13 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko seminaras „Stresas darbe. Jo įveikos būdai“. Šio seminaro metu dalyviai buvo supažindinami su streso valdymo technikomis: relaksaciniu kvėpavimu, autogenine treniruote, atsipalaidavimo pratimais, bei menine terapija. Buvo diskutuojama, kaip mokytojai kiekvieną dieną asmeniniame gyvenime ir darbo aplinkoje patiria daug streso, kuris ne tik skatina veikti, bet ir sekina. Norint gyventi aktyvų socialinį gyvenimą, siekti karjeros, tobulėti profesinėje srityje, reikia mokėti pažinti kylančias emocijas, stresą ir jį valdyti. Lektorės: Laukuvos Norberto Vėlius gimnazijos psichologė Aušra Čižienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Neringa Bankauskienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Bukauskytė.
 • 2017 m. balandžio 19 d.
  Balandžio 12 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko konferencija „Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas“. Jos metu buvo pristatyta LEGO Education mokymo metodika bei produktų ir mokymo medžiagos visuma, kaip šiomis priemones motyvuotai bei smagiai mokyti STEM dalykų formaliajame ugdyme bei apžvelgta dalis mokinių mąstymo gebėjimų ugdymo ypatumų. Taip pat buvo ieškoma atsakymų, kokias reikia sudaryti galimybes mokiniams atrasti ir suvokti, kad loginis mąstymas, argumentuotas ir neprieštaringos idėjos sudaro prielaidas pagrįstiems sprendimams priimti, kelia visuomenės kultūrinį lygį. Kaip mokiniai, mokytojui padedant, turi ugdytis gebėjimą nuosekliai mąstyti, įrodyti teisingas ir paneigti klaidingas išvadas, ugdytis mokslinę mąstyseną, vadovautis racionalaus mąstymo ir veiklos principais.
 • 2017 m. balandžio 19 d.
  Balandžio 11 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras „Nauji iššūkiai sėkmingai pamokai“. Seminaro metu pedagogai turėjo galimybę įgyti ugdymo turinio planavimo, ugdymo organizavimo taikant aktyviuosius ugdymo metodus, skatinant mokinių kritinį mąstymą, suasmenintą mokymą, įgūdžius.  Lektorė Audronė Šarskuvienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja.
 • 2017 m. balandžio 13 d.
 • 2017 m. balandžio 11 d.
  Balandžio 5 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko viešosios konsultacijos dėl ugdymo proceso trukmės kaitos ir mokinių mokymosi pasiekimų, kurias organizavo  Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija. Konsultacijose buvo kalbama, kaip mokslo metų trukmė koreliuoja su mokinių pasiekimais, kokios galimybės sumažinti namų darbų užduočių, kokią popamokinę ir socialinę-pilietinę veiklą gali organizuoti mokykla, ir pan. Švietimo ir mokslo ministerija siūlo nuo kitų mokslo metų mokymosi dienų skaičių didinti 10–15 dienų. Tai leistų mokymosi krūvį išdėstyti nuosekliau, mažėtų namų darbų kiekis. Per pastarąjį dešimtmetį mokslo metai Lietuvoje sutrumpėjo daugiau kaip mėnesiu: nuo 39 savaičių 2007 m. iki 34 savaičių dabar. Europos šalyse mokslo metai trunka 37–40 savaičių. Mokslo metų ilginimas – tik viena iš švietimo kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimo priemonių. Taip pat atnaujinamos ugdymo programos, metodai, priemonės, ugdymo aplinka, stiprinamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.