Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2017 m. birželio 23 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2017 m. birželio-liepos mėnesių veiklos plano papildymas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Administracinė informacija-Planavimo dokumentai.
 • 2017 m. birželio 23 d.
  Birželio 12 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokytojai vyko į edukacinę išvyką-seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“.
  Buvo aptariama, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą. Išvykos metu buvo organizuojamas praktinis mokymasis, dalijantis patirtimi, pateikiamos jau vykstančios veiklos Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir jų metu naudojamos pačių pedagogų susikurtos priemonės: pagalbos mokiniui modelis; vaiko individualios pažangos stebėjimas, analizavimas, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymas (VIP); įgyvendinama klasės vadovų veiklos sistema (MOST), klasių „Termometrai“.
 • 2017 m. birželio 16 d.
  Birželio 15 d. Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokytojai, bendradarbiaudami su Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru, dalyvavo edukacinėje išvykoje-konferencijoje „Žemaitijos piliakalniai tautosakoje, literatūroje ir istorijoje“. Buvo siekiama praplėsti pedagogų žinias apie Šilalės apylinkėse esančius piliakalnius, jų vaizdavimą tautosakoje ir literatūroje. Šiuolaikinis ugdymas yra neatsiejamas nuo praktinio mokymosi, o tai geriausia padaryti aplankant vietoves, atliekant įvairias užduotis, klausant pranešimų. Dalyvavimas konferencijoje ne tik praplėtė pedagogų akiratį, jie taip pat įgytas žinias galės pritaikyti netradicinėse pamokose, mokyklos renginiuose.
 • 2017 m. birželio 14 d.
  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje šiuo metu galima išvysti tris parodas.Viena iš jų - „Mano gimtinės spalvos“, kuri skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus paminėjimui ir įprasminimui. Tai Žemaitijos regiono mokinių, turinčių  specialiųjų ugdymosi poreikių kūrybinių darbų paroda. Eksponuojama per 60 piešinių ne tik iš Šilalės rajono mokyklų, bet ir iš aplinkinių rajonų: Tauragės VRCM „Pušelė“, Skaudvilės specialiosios mokyklos, Skaudvilės gimnazijos, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių gimnazijos ir kt.
  Fotonuotraukų paroda „Tikėjimo liudijimas mano šeimoje“, kuri skirta Telšių vyskupijos 90 –čio jubiliejaus  paminėjimui ir įprasminimui. Darbuose atsispindi įvairūs Telšių vyskupijoje vykę religiniai įvykiai: šventės, renginiai arba užfiksuotos kasdienės akimirkos religiniame matymo lauke.
  Pajūralio pagrindinės mokyklos dailės mokytojos Ramunės Igoriutės autorinių darbų paroda „Išminties lobynai“. Joje pristatomi asmeniniai bakalauro ir magistro darbai.
  Maloniai kviečiame apsilankyti!
 • 2017 m. birželio 5 d.
  Gegužės 30 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje saugesnio interneto projekto vykdytojai skaitė paskaitą „Saugesnio interneto veiklos mokykloje“. Buvo pasakojama, kaip vaikų naudojimasis internetu, grėsmės, su kuriomis jie gali susidurti virtualioje erdvėje – pastaruoju metu itin aktuali problema, kurią spręsti siekiama vykdant vaikų, jų tėvų, pedagogų švietimą saugaus interneto naudojimo klausimais. Siekdami vykdyti kuo didesnę sklaidą saugesnio interneto tema, projektą „Saugesnis internetas“ vykdančios institucijos kvietė pradinių klasių mokytojus dalyvauti renginiuose „Saugesnio interneto veiklos mokykloje“.