Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2017 m. kovo 7 d.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, o pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas  pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
  Tėvų prašymu vaikas gali pradėti mokytis anksčiau, jei yra tokiam ugdymui pakankamai subrendęs. Apie vaiko brandą mokyklai sprendžia ne tik tėvai, bet ir švietimo pagalbos/pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai, įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas.  
  Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V–751, vaikų branda vertinama nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Tėveliai, pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, iki 2017 m. kovo 31 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybai pateikia šiuos dokumentus: prašymą; vaiko gimimo liudijimo kopiją; ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
  Laukiame Jūsų Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje, adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė. Teikiama informacija telefonu: (8 449) 70088 ir el. p.: info@silsviet.lt
 • 2017 m. kovo 23 d.
  Kovo 20 d. Kaltinėnų ir Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai klausėsi paskaitos apie chirologiją. Chirologija – tai mokslas apie rankas, paremtas stebėjimu ir patirtimi, pasakojo lektorė Marija Gailienė. M. Gailienė – chirologė, rašytoja. Savo pirmąją knygą apie žmogaus pažinimą iš delno linijų parašiusi prieš daugiau nei 20 m. Ir tuo metu tai buvo viena pirmųjų knygų šia tema. Ketvirtoji, naujausia autorės knyga, išleista 2015 m. pasakoja apie teorines chirologijos mokslo prielaidas, bei atskleidžiamos tikros žmonių istorijos.
  Chirologija, pasak lektorės,  tiria žmogaus charakterį, polinkius, galimybes ir tendencijas, atskleidžia gabumus ir talentus. Rankos stebėjimas gali padėti iš anksto įžvelgti besiformuojančią ligą ir laiku užkirsti jai kelią. Žmogaus pažinimas iš delno, padeda atskleisti jo požiūrį į patį save ir supantį pasaulį. Ranka, pasak chirologės, tarsi diagrama, kurioje atsispindi visi žmogaus fiziniai ir emociniai pasikeitimai. Linijos keičiasi, kai keičiatės jūs: kai kurios išnyksta, kitos atsiranda.
  M. Gailienė atskleidė, kad delno skaitymas nėra vien tik delno linijų įvertinimas, prasminga yra tik įvairių žinių visuma. Chirologai skaitydami iš delno vertina linijų visumą, atsižvelgdami į rankos pirštų bei nagų formą, dydį, spalvą. Tai padeda išsamiai pažinti žmogų.
 • 2017 m. kovo 23 d.
  Kovo 8 ir 16 dienomis Šilalės ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai rinkosi į netradicinius užsiėmimus – akciją, pavadintą „Sveikatos tyrimai“. Bendradarbiaujant su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, universiteto klausytojams buvo atliekamas bendrojo cholesterolio, cukraus kiekio kraujyje tyrimas, pamatuotas arterinis kraujo spaudimas.  Taip pat klausytojai turėjo galimybę sužinoti savo kūno masės indeksą, atlikti kūno sudėties analizę – nustatyta riebalų ir raumenų masė, vandens kiekis organizme. Įvertintas klausytojų biologinis kūno amžius, kai esama kūno sudėtis lyginama su idealia klausytojo būkle, atsižvelgiant į amžių ir lytį.
  Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai gavo ne tik svarbios informacijos  apie savo sveikatos būklę, tačiau visuomenės sveikatos biuro specialistės suteikė ir naudingų patarimų, žinių apie sveiką gyvenimo būdą, bei kaip pagerinti tyrimų rezultatus, kurie nedžiugino.
 • 2017 m. kovo 23 d.
  Pavasarį įprastai skubame ką nors pasėti, pasodinti ar bent balkone pakabinti gėlių vazonėlį. Siekiant palengvinti trečiojo amžiaus universiteto klausytojams pavasario darbus kovo 6-9 dienomis Kvėdarnos, Pajūrio, Laukuvos, Kaltinėnų, Bijotų ir Upynos universiteto klausytojai rinkosi į paskaitą - „Daržininkystė: nauda ir malonumai“, kurią vedė Klaipėdos valstybinės kolegijos geodezijos ir kraštotvarkos katedros lektorė Vida Gerikienė.
  Lektorė paskaitos metu pasakojo klausytojams apie pirmuosius darbus darže, sode pavasarį. Dalijosi žiniomis nuo sėklų daiginimo, pikiavimo, persodinimo iki derliaus nuėmimo ir žemės paruošimo kitam sezonui. V. Gerikienė patarė, kad prieš planuojant sodą ar daržą būtina atlikti namų darbus, t.y. suskirstyti sodą ar daržą į atskiras zonas, įvertinti šeimos poreikius, apgalvoti ar nereikalinga augalų sėjomaina, suplanuoti kur kokius augalus sodinti, atsižvelgiant į augalų tarpusavio draugystę. Juk greta augantys augalai gali padėti vieni kitiems, o kuo įvairesnė rūšinė sudėtis sode ar darže, tuo mažiau kenkėjų ir ligų. Užsiėmimų metu klausytojai taip pat sužinojo apie mulčiavimo, kompostavimo naudą. Lektorė pateikė praktiškų patarimų, kaip kasdienius darbus darže atlikti greičiau ir lengviau.
 • 2017 m. kovo 22 d.
  Kovo 9 dieną Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijoje vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas. Jo metu buvo svarstyta tikybos pamokų tobulinimo metodinės rekomendacijos. Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė pasiūlė metodų, leidžiančių įdomiau, turiningiau organizuoti pamoką, įvertinti mokinius, padėti jiems įsivertinti. Aida Buivydienė, Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijos tikybos vyr. mokytoja vedė atvirą tikybos pamoką „Kokie pavojai slypi internete?“ , o Telšių vyskupijos Katechetikos centro direktorius  mons. kan. Rimantas Gudlinkis informavo apie artimiausius renginius, aktualius tikybos mokytojams, ir paragino juose aktyviai dalyvauti.