Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. silsviet@takas.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2015 m. vasario 28 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2015 m. kovo mėnesio veiklos planas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Veikla-Planavimo dokumentai.
 • 2015 m. vasario 20 d.
  Skelbiamas mokinių piešinių konkursas „Mano gimtinės kryžius“. Su konkurso nuostatais galite susipažinti čia.
 • 2015 m. vasario 19 d.

  Vasario 19 d. Bijotuose ir Upynoje vyko visoje Lietuvoje vis populiarėjantis protų kovų žaidimas „Protų mūšis“, kuriame dalyvavo trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai. Visų pirma buvo suburiamos po tris komandas, kiekviena iš jų turėjo susigalvoti pavadinimus, o tada buvo uždavinėjami klausimai kurie buvo parengti apie mūsų kraštą bei Lietuvą. Po viktorinos komandos buvo apdovanotos Šilalės rajono mero Jono Gudausko padėkos raštais ir knygomis.
  Puikiai praleistas laikas dalyviams padovanojo ne tik puikią nuotaiką, bet ir žinių apie Lietuvą bei mūsų kraštą. Nuoširdžiai dėkojame trečiojo amžiaus universiteto (TAU) nariams už pastangas!

 • 2015 m. vasario 17 d.
  Vasario 17 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje vyko Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį. Lektorius – Valdas Urniežius, Šilalės rajono Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorius. Kursų metu buvo mokomasi virtualiosios mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas, IKT taikymas bendrajame ugdyme, inovatyvūs mokymosi metodai, IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.
 • 2015 m. vasario 12 d.

  Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaiga,
  Nepriklausomybės g. 1, Šilalė, įstaigos kodas 195450190,
  tel. (8-449) 70088, el. paštas: silsviet@takas.lt

  Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.

  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pavaduotojas – asmuo atsakantis už Tarnybos pedagoginės psichologinės veiklos kokybę ir rezultatus, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą, koordinuojantis pedagoginę psichologinę veiklą.
  Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. Aukštasis universitetinis (pedagoginis) išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
  2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą.
  3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  Privalumai: švietimo kokybės vadybos studijų programos edukologijos magistro laipsnis.
  Reikalingi dokumentai:
  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Pavaduotojo veiklos švietimo įstaigoje gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Švietimo pagalbos tarnybos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.).
  5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

  Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.
  Atrankos posėdžio data – 2015 m. vasario 27 d. 10 val. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.
  Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
  Dokumentai priimami šiuo adresu: Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė, 1 kab. pas Eleną Bartkienę, raštinės vedėją arba el. paštas: silsviet@takas.lt
  Telefonai pasiteirauti: (8 449) 70 088, (8 646) 54 094.
  Atrankai besiruošiantys pretendentai, suderinę su Tarnybos direktoriumi, gali susipažinti su Tarnybos veikla ir poreikiais, joje lankytis (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, specialistais.
  Konkurso paskelbimo data – 2015-02-12