Ilgalaikių programų kūrimas panaudojant netradicines ugdymo(si) aplinkas

Rugsėjo 21 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo kolegialiosios patirties mokymus-seminarą praktikumą „Ilgalaikių programų kūrimas panaudojant netradicines ugdymo(si) aplinkas“ Žemaitijos regiono švietimo centrams ir Švietimo pagalbos tarnyboms, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos direktorė Birutė Jankauskienė ir metodininkė Indrė Lukoševičienė.

Seminaras praktikumas vyko Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje bei netradicinėse Šilutės rajono ugdymo aplinkose.

Dalyviai išklausė lektorių Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, ir Antano Balvočiaus, Nacionalinės švietimo agentūros kompetencijų ir informatikos Bendrųjų ugdymo programų grupių nario, vadovėlių bendraautorių pranešimą „Šilutės UTA vietos“. Dalyvavome Vytauto Jusio, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjo, organizuotoje praktinėje veikloje „Paukščių žiedavimas ir jų rudeninės migracijos stebėjimas“, plaukėme laivu stebėdami Nemuno deltos istorinius ir gamtinius slėpinius.

Dalykinis bendravimas, teorinės ir praktinės veiklos, ateities  idėjų ir bendrų veiklų planavimas įtakos mūsų tolimesnio darbo kokybę – esame stiprūs kartu. Esame dėkingos Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybai už galimybę bendradarbiauti.