Nacionalinės Trečiojo amžiaus universiteto visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Rugsėjo 22 d. įvyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė, kuruojanti TAU veiklą.

Asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė sveikino susirinkimo svečius, vadovus, dalyvius, pasidžiaugė turininga senjorų veikla, išaugusiu asociacijos narių skaičiumi ir linkėjo „neišleisti šypsenos į pensiją, nes geriausias mūsų veiklos matas – sveikas, gyvenimu besidžiaugiantis, aktyvus vyresnio amžiaus žmogus“.

Šiuo metu asociacija vienija 53 TAU – susirinkimo metu narystės sutartį pasirašė naujas narys – Jurbarko TAU.

Susitikime dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vyriausiasis patarėjas vyresnio amžiaus asmenų politikos klausimais Steponas Kulbauskis. Jis supažindino su ministerijos projekto „Aktyvaus senėjimo skatinimas Lietuvoje“ gairėmis ir atkreipė dėmesį į senėjančios visuomenės problemas, tarptautinį bei europinį senėjimo proceso kontekstą.

Vyko kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos, kokius senjorų klausimus galėtų spręsti Vyresnio amžiaus reikalų tarnyba prie SADM, savivaldybių pagyvenusių žmonių tarybos, Nacionalinė TAU asociacija. Pateiktos įžvalgos apie vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti sprendžiant jų problemas visuomenėje.