Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

2023 m. rugsėjo 26 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, lūkesčiai, sėkmės bei diskutuojama apie planuojamas veiklas. Pasidalinta gerąja patirtimi, specialistai ieškojo atsakymų į kylančius klausimus.