Psichologų metodinis pasitarimas

Lapkričio 19 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti psichologo darbo organizavimo nuotoliniu ar mišriu būdu aspektai ir šiuo metu kylantys iššūkiai. Dalintasi gerąja patirtimi, kuri padeda pamatyti naujas galimybes dėl pagalbos mokiniams teikimo karantino metu.