Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko  karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame kolegės dalijosi gerąja patirtimi bei aptarė 2023-2024 mokslo metų veiklos planą, aktyviai diskutavo apie savo darbo specifiką ir problemas, su kuriomis susiduria organizuojant ugdymo karjerai veiklą mokyklose,  pasidalijo darbais, numatė renginius, veiklinimo galimybes. Pasitarime dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos  tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, kuri  palinkėjo prasmingo darbo, įdomaus bendradarbiavimo ir gerų rezultatų, padedant mokiniams pažinti save bei  kryptingai planuoti savo  karjerą.

Karjeros specialistė
Danutė Jakštienė